Audits in Indonesië

Audits in Indonesië

In het derde kwartaal van 2011 heeft BOI een unieke manier van observaties uitgevoerd in Indonesië. Begin augustus heeft BOI audits uitgevoerd als onderdeel van onze samenwerking met een van onze klanten. Naast andere onderzoeksmethoden, zijn audits een geïntegreerd onderdeel geweest voor het vaststellen van merkwaarde in de Indonesische archipel.

Het hoofddoel van deze audits is het evalueren van het consistent toepassen van het bedrijfsimago in kantoren en winkels. Voorbeelden van aspecten die geëvalueerd worden zijn faciliteiten op kantoor, staat van onderhoud van gebouwen en de prestaties, waar relevant, van medewerkers.

De audits geven zeer goede kwalitatieve data door observaties en interviews. De informatie die verzameld is, geeft zeer waardevolle informatie over de toepassing van het bedrijfsimago.