BOI Labs

BOI Labs

Op dit moment wordt er binnen BOI hard gewerkt aan twee van onze eigen projecten. Het eerste project is een onderzoek naar Market Entry van buitenlandse ondernemers in Indonesië. Het doel van het project is het achterhalen van de verwachtingspatronen van ondernemers die een nieuwe buitenlandse markt betreden. Daarnaast richt het onderzoek zich op de verschillen tussen de verwachtingen vooraf en de uitkomsten achteraf. Op dit moment worden interviews onder ondernemers in Indonesië afgenomen. We verwachten in de volgende nieuwsbrief de resultaten van dit onderzoek te kunnen plaatsen.

Daarnaast wordt er op dit moment een onderzoek opgezet naar de switch-intentie van werknemers in Indonesië. De algemene tendens die op het moment wordt ervaren bij organisaties is dat veel werknemers de neiging hebben om snel te wisselen van werkgever. Het onderzoek zal zich richten op de motivatie van werknemers bij de keuze van hun werkgever en wat de achterliggende redenen zijn om te wisselen naar een andere werkgever.