Market Feasibility Onderzoek in Indonesië

Market Feasibility Onderzoek in Indonesië

In het derde kwartaal 2011 heeft BOI een market development onderzoek gedaan. Dit soort onderzoek heeft als doel om voor onze (Indonesische) klanten nieuwe markten voor hun bestaande producten te zoeken. Hiervoor is het nodig om een beter begrip van de nieuwe markten te krijgen en hoe bestaande producten hier het best kunnen worden geïntroduceerd.

De focus van dit soort onderzoek, uitgevoerd door BOI, is het vaststellen of het mogelijk is met bestaande prijsstrategieën de nieuwe markten te penetreren, en welke eisen en verwachtingen klanten in deze markten hebben.

Om meer te leren over de nieuwe markten, wordt openbaar beschikbare data geraadpleegd. Om het data-verzamelproces meer diepte te geven, voert BOI standaard ook verschillende in-depth interviews met key players in alle onderzochte markten. Dit type onderzoek richt zich niet alleen op spelers uit Indonesië, ook nieuwe spelers gevestigd op het vaste land worden in het onderzoek betrokken. De interviews die worden uitgevoerd, worden gedaan met managers van verschillende niveaus, relevante bedrijven, branche organisaties en de Indonesische Kamer van Koophandel.

Door middel van Gap- en SWOT-analyse kan BOI essentiële inzichten verzamelen voor market development. Gecombineerd met customer loyalty onderzoek, is een market development onderzoek een zeer waardevol instrument voor het maken van geïnformeerde keuzes voor de komende jaar.