Nieuws

Klantenbezoek

innen 2 à 3 maanden zullen we weer een bezoek brengen aan Nederland. In deze periode brengen we een bezoek aan alle klanten. Laat het even weten als je het leuk vind als we langskomen voor de koffie. ...

Read More

BOI Labs

Op dit moment wordt er binnen BOI hard gewerkt aan twee van onze eigen projecten. Het eerste project is een onderzoek naar Market Entry van buitenlandse ondernemers in Indonesië. Het doel van het project is het achterhal ...

Read More

Nieuwe mogelijkheden tabellen rapportages

Het was tot voor kort technisch niet mogelijk voor BOI om de welbekende kleurcodering toe te passen op tabellenrapportages met afwijkende opmaak. Ook is het  vaak voorgekomen dat er maatwerk werd gevraagd voor tabellenra ...

Read More