Verwende nesten en zakgeld

Verwende nesten en zakgeld

Verwende nesten en zakgeld

Over de hele wereld vragen ouders zich het volgende af: geven we onze kinderen niet te weinig zakgeld? Zouden we ze meer zakgeld moeten geven? En specifieker: hoeveel zakgeld krijgt Johnny, Tita, Lisa, Atrin of Topan?

 

BOI zal geen direct antwoord geven op deze vragen, omdat we ons erg bewust zijn van de mogelijke impact van ons artikel. We willen ouders niet in de problemen brengen door kinderen aan te moedigen om meer zakgeld te vragen omdat BOI zegt “ik zou meer geld moeten krijgen”. We willen niet de oorzaak zijn van dit probleem tussen Indonesische ouders en hun kinderen.We zullen daarom alleen een schatting geven over hoeveel zakgeld Indonesische kinderen gemiddeld krijgen aan het eind van 2015. Daarbij houden we rekening met inflatie en baseren we onze schatting op historische data. Het resultaat is verrassend. BOI voorspelt een grote toename met betrekking tot de hoeveelheid zakgeld die kinderen krijgen. Voordat we verder in detail treden, moeten we bedenken dat deze bedragen alleen van toepassing zijn voor de kinderen in de huishoudens in de sociaal economische statussen (SES) B, C1 en C2.

 

Charts Pocket moneyDe verwachting is dat het gemiddelde zakgeld van een kind ongeveer 13.250 Rupiah per dag zal zijn. Dit is ongeveer gelijk aan 1 Amerikaanse Dollar per dag. In het totaal is dit per maand 265.000 Rp tot 397.500 Rp. Het bedrag is afhankelijk van het feit of een kind iedere dag van de maand zakgeld kijrgt, of alleen op schooldagen. We verwachten dat de oudste kinderen, in de leeftijdscategorie 16 tot 19 jaar, in SES B het meeste zakgeld zullen krijgen tegen het einde van 2015. Van deze groep wordt ook verwacht dat ze te maken krijgen met de grootste toename. De grootste relatieve toename zal plaatsvinden in dezelfde leeftijdscategorie, maar dan in de sociaal economische groep C2. Dit zou een indicatie kunnen zijn dat de financiële welvaart in deze groep het hardst groeit. Naast het voorspellen van de hoeveelheid zakgeld voor de Indonesiche jeugd, kijkt BOI ook naar aan welke producten de kinderen hun geld uitgeven. Het grootste deel van de jongeren geeft geld uit aan drinken. Dit geldt voor alle leeftijdscategoriën. Voor de twee oudste leeftijdscategoriën staan snacks op een goede tweede plaats. Alleen een klein gedeelte van de kinderen geeft geld uit aan transport. Dit lijkt apart aangezien aangenomen zou kunnen worden dat een groot gedeelte van de 16- tot 19-jarigen moet reizen om naar school of de universiteit te gaan.

 

In contrast, 7 van de 10 van de 13- tot 19-jarigen geven hun geld uit aan kleding. Van de twee jongste leeftijdscategoriën geven relatief gezien meer kinderen geld uit aan speelgoed. Het is natuurlijk niet moeilijk te bedenken waarom.

 

Deze jongste twee groepen kunnen echter ook erg goed sparen. De verwachting is dat rond de 60 % van deze groepen ook echt spaart. Echter, vanaf 13 jaar gaat het aantal kinderen dat spaart naar beneden, terwijl de leeftijd omhoog gaat. Dit zou verklaard kunnen worden door het feit dat een groter percentage van de oudere kinderen geld uitgeeft aan films.

 

Globaal genomen lijken Indonesische kinderen misschien verwende nesten als we kijken naar de aannames. Voor alle ouders in Indonesië, laat het niet de realiteit worden. Als uw kinderen minder zakgeld krijgen dan wat wij hier stellen, laat ze dit artikel dan niet lezen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de financiële gevolgen.